Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Kim Jong-un thị sát biên giới, Hàn Quốc vội tăng cường phòng ngự