Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Kim Jong-un “đánh tiếng” với Donald Trump nhân năm mới