Ông Kim Jong-un tự hào Triều Tiên chống COVID-19 ''thành công rực rỡ''

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 24.5. Ảnh: AFP
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 24.5. Ảnh: AFP
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 24.5. Ảnh: AFP
Lên top