Ông Kim Jong-un phá tan im lặng về cam kết hạt nhân

Ông Kim Jong-un tiếp phái đoàn Hàn Quốc ngày 5.9.2018. Ảnh: Reuters
Ông Kim Jong-un tiếp phái đoàn Hàn Quốc ngày 5.9.2018. Ảnh: Reuters
Ông Kim Jong-un tiếp phái đoàn Hàn Quốc ngày 5.9.2018. Ảnh: Reuters
Lên top