Ông Kim Jong-un mở lời về đối thoại với Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn thúc đẩy đối thoại với Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn thúc đẩy đối thoại với Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn thúc đẩy đối thoại với Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images