Ông Kim Jong-un gửi thông điệp hoà giải năm mới cho Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử, tháng 6.2018. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử, tháng 6.2018. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử, tháng 6.2018. Ảnh: AFP.
Lên top