Ông Kim Jong-un đưa ra cảnh báo đầu tiên về dịch COVID-19

Lên top