Ông Kim Jong-un cưỡi bạch mã trên núi thiêng Triều Tiên

Ông Kim Jong-un phi ngựa trên núi thiêng phủ tuyết. Ảnh: KCNA/Yonhap.
Ông Kim Jong-un phi ngựa trên núi thiêng phủ tuyết. Ảnh: KCNA/Yonhap.
Ông Kim Jong-un phi ngựa trên núi thiêng phủ tuyết. Ảnh: KCNA/Yonhap.
Lên top