Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông John Kerry thừa nhận chưa thể đoán được tương lai TPP