Ông Joe Biden và hoạt động đặc biệt trước ngày nhậm chức 20.1

Ông Joe Biden dự kiến sẽ tổ chức một hoạt động đặc biệt, một ngày trước ngày nhậm chức Tổng thống 20.1 tới. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden dự kiến sẽ tổ chức một hoạt động đặc biệt, một ngày trước ngày nhậm chức Tổng thống 20.1 tới. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden dự kiến sẽ tổ chức một hoạt động đặc biệt, một ngày trước ngày nhậm chức Tổng thống 20.1 tới. Ảnh: AFP
Lên top