Ông Joe Biden: Từ bi kịch gia đình đến sự nghiệp chính trị thăng trầm

Ông Joe Biden là người có bề dày trong đời sống chính trị nước Mỹ và trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống gia đình. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden là người có bề dày trong đời sống chính trị nước Mỹ và trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống gia đình. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden là người có bề dày trong đời sống chính trị nước Mỹ và trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống gia đình. Ảnh: AFP
Lên top