Ông Joe Biden sẽ tranh luận lần 2 dù có ông Donald Trump hay không

Ông Donald Trump và Joe Biden trong cuộc tranh luận lần đầu tiên hôm 29.9. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và Joe Biden trong cuộc tranh luận lần đầu tiên hôm 29.9. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và Joe Biden trong cuộc tranh luận lần đầu tiên hôm 29.9. Ảnh: AFP
Lên top