Ông Joe Biden nói gì khi Tổng thống Trump không hứa chuyển giao quyền lực

Ông Joe Biden đã nêu quan điểm sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc không cam kết chuyển giao quyền lực hòa bình nếu thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden đã nêu quan điểm sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc không cam kết chuyển giao quyền lực hòa bình nếu thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden đã nêu quan điểm sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc không cam kết chuyển giao quyền lực hòa bình nếu thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Lên top