Ông Joe Biden lựa chọn nhân sự phụ trách các vấn đề Châu Á

Lên top