Ông Joe Biden liệu có lây COVID-19 từ Tổng thống Donald Trump?

Ông Joe Biden đứng cùng sân khấu tranh luận với ông Donald Trump tối 29.9. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden đứng cùng sân khấu tranh luận với ông Donald Trump tối 29.9. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden đứng cùng sân khấu tranh luận với ông Donald Trump tối 29.9. Ảnh: AFP
Lên top