Ông Joe Biden đề cử nhân sự cao cấp đầu tiên

Ông Ron Klain được ông Joe Biden đề cử là Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images
Ông Ron Klain được ông Joe Biden đề cử là Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images
Ông Ron Klain được ông Joe Biden đề cử là Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images
Lên top