Ông Joe Biden đắc cử có thể vực dậy đồng USD đang suy yếu?

Giới phân tích cho rằng ông Joe Biden đắc cử có thể vực dậy đồng USD. Ảnh: AFP
Giới phân tích cho rằng ông Joe Biden đắc cử có thể vực dậy đồng USD. Ảnh: AFP
Giới phân tích cho rằng ông Joe Biden đắc cử có thể vực dậy đồng USD. Ảnh: AFP
Lên top