Ông Joe Biden có quyết sách 100 ngày ngăn chặn lây lan COVID-19

Ông Joe Biden dự kiến ban hành 100 ngày đeo khẩu trang bắt buộc trên toàn quốc trong 100 ngày đầu nhậm chức nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden dự kiến ban hành 100 ngày đeo khẩu trang bắt buộc trên toàn quốc trong 100 ngày đầu nhậm chức nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden dự kiến ban hành 100 ngày đeo khẩu trang bắt buộc trên toàn quốc trong 100 ngày đầu nhậm chức nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AFP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top