Ông Joe Biden: Chúng tôi đang thắng cuộc đua này

Ông Joe Biden công bố chương trình hành động chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ của tổng thống đắc cử trong phát biểu tối 6.11. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden công bố chương trình hành động chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ của tổng thống đắc cử trong phát biểu tối 6.11. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden công bố chương trình hành động chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ của tổng thống đắc cử trong phát biểu tối 6.11. Ảnh: AFP.
Lên top