Ông Joe Biden chọn nhân sự lãnh đạo chiến dịch vaccine "Thần tốc"

Cựu lãnh đạo FDA David Kessler được ông Joe Biden chọn làm lãnh đạo chiến dịch vaccine COVID-19 Thần tốc. Ảnh: AFP/Getty.
Cựu lãnh đạo FDA David Kessler được ông Joe Biden chọn làm lãnh đạo chiến dịch vaccine COVID-19 Thần tốc. Ảnh: AFP/Getty.
Cựu lãnh đạo FDA David Kessler được ông Joe Biden chọn làm lãnh đạo chiến dịch vaccine COVID-19 Thần tốc. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top