Ông Joe Biden cầu hôn tới 5 lần mới được bà Jill Biden đồng ý

Ông Joe Biden khi là thượng nghị sĩ Mỹ thông báo sẽ rút khỏi cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ tháng 9.1987 và vợ ông, bà Jill Biden, ở bên cạnh. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden khi là thượng nghị sĩ Mỹ thông báo sẽ rút khỏi cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ tháng 9.1987 và vợ ông, bà Jill Biden, ở bên cạnh. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden khi là thượng nghị sĩ Mỹ thông báo sẽ rút khỏi cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ tháng 9.1987 và vợ ông, bà Jill Biden, ở bên cạnh. Ảnh: AFP.
Lên top