Ông Gorbachev hiến kế cho lãnh đạo Nga - Mỹ giải quyết bế tắc

Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ảnh: TASS
Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ảnh: TASS
Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ảnh: TASS