"Ông già Noel voi" phát khẩu trang phòng COVID-19 cho trẻ em ở Thái Lan

Các ông già Noel voi Thái Lan bên ngoài một trường học. Ảnh: AFP
Các ông già Noel voi Thái Lan bên ngoài một trường học. Ảnh: AFP
Các ông già Noel voi Thái Lan bên ngoài một trường học. Ảnh: AFP
Lên top