Ông Duterte vui mừng đề nghị Trung Quốc giúp tuần tra biển