Ông Duterte tuyên bố "không thích" cử đại sứ mới của Philippines tới Mỹ