Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Duterte thề hy sinh tính mạng để giữ nước nếu Trung Quốc tấn công