Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Duterte: Nga-Trung ủng hộ Philippines sỉ vả Mỹ