Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Duterte muốn kết liên minh với hai cường quốc đối nghịch Mỹ