Ông Duterte muốn “đuổi” đặc nhiệm Mỹ khỏi Philippines