Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Duterte “giận” Mỹ, hủy thỏa thuận mua 26.000 súng trường