Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Duterte giải thích lý do văng tục với EU