Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Duterte dùng diễn văn răn đe con trai