Ông Duterte: 'Dù có bị bỏ tù, tôi vẫn tiếp tục giết tội phạm ma tuý'