Ông Duterte “chuyển giọng” nói duy trì quan hệ với Mỹ là lợi ích tối ưu