Ông Duterte chỉ trích Mỹ ngừng bán vũ khí cho Philippines