Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Duterte cần thêm thời gian để diệt hết “công chức ma túy“