Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Duterte cám ơn Trung Quốc và tiếp tục chỉ trích Mỹ