Ông Duterte cấm ngư dân Philippines đánh cá ở Scarborough