Ông Duterte: Biển Đông “không trong chương trình nghị sự” tại Trung Quốc