Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Duterte bị thách công khai tài khoản hàng chục triệu đô