Ông Donald Trump vô tình "lộ mật" thỏa thuận Mỹ - Mexico

Tổng thống Donald Trump đưa một trang trong thỏa thuận của Mỹ Mexico ra giới thiệu hôm 11.6. Ảnh: AP.
Tổng thống Donald Trump đưa một trang trong thỏa thuận của Mỹ Mexico ra giới thiệu hôm 11.6. Ảnh: AP.
Tổng thống Donald Trump đưa một trang trong thỏa thuận của Mỹ Mexico ra giới thiệu hôm 11.6. Ảnh: AP.
Lên top