Ông Donald Trump và các tổng thống Mỹ khác đóng thuế thế nào?

Tổng thống Donald Trump đóng thuế ít nhất trong số các tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump đóng thuế ít nhất trong số các tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump đóng thuế ít nhất trong số các tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top