Ông Donald Trump từ bỏ kiện tụng đòi kiểm phiếu lại ở Arizona

Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump biểu tình trước trụ sở bang Arizona tại Phoenix, Arizona, hôm 7.11. Ảnh: AFP.
Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump biểu tình trước trụ sở bang Arizona tại Phoenix, Arizona, hôm 7.11. Ảnh: AFP.
Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump biểu tình trước trụ sở bang Arizona tại Phoenix, Arizona, hôm 7.11. Ảnh: AFP.
Lên top