Ông Donald Trump trải qua giờ khắc tồi tệ nhất của nhiệm kỳ tổng thống

Tổng thống Donald Trump cùng lúc bị "giáng đòn" bởi Paul Manafort và Michael Cohen. Ảnh: CNN
Tổng thống Donald Trump cùng lúc bị "giáng đòn" bởi Paul Manafort và Michael Cohen. Ảnh: CNN
Tổng thống Donald Trump cùng lúc bị "giáng đòn" bởi Paul Manafort và Michael Cohen. Ảnh: CNN
Lên top