Ông Donald Trump tin lời Saudi Arabia, không muốn tổn hại tới thương vụ vũ khí trăm tỷ đô

Ông Donald Trump tin lời giải thích của Saudi Arabia về vụ nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: Getty.
Ông Donald Trump tin lời giải thích của Saudi Arabia về vụ nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: Getty.
Ông Donald Trump tin lời giải thích của Saudi Arabia về vụ nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: Getty.
Lên top