Ông Donald Trump tiết lộ về việc tái tranh cử tổng thống năm 2024

Ông Donald Trump cho biết, sẽ đưa ra quyết định về việc tái tranh cử sau bầu cử Quốc hội Mỹ 2022. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump cho biết, sẽ đưa ra quyết định về việc tái tranh cử sau bầu cử Quốc hội Mỹ 2022. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump cho biết, sẽ đưa ra quyết định về việc tái tranh cử sau bầu cử Quốc hội Mỹ 2022. Ảnh: AFP
Lên top