Ông Donald Trump tăng cường xuất hiện công khai

Ông Donald Trump. Ảnh: AFP.
Ông Donald Trump. Ảnh: AFP.
Ông Donald Trump. Ảnh: AFP.
Lên top