Ông Donald Trump "quay ngoắt 180 độ" về thương mại Mỹ-Trung

Tổng thống Donald Trump nói "không có thỏa thuận" thương mại Mỹ-Trung. Ảnh: Time
Tổng thống Donald Trump nói "không có thỏa thuận" thương mại Mỹ-Trung. Ảnh: Time
Tổng thống Donald Trump nói "không có thỏa thuận" thương mại Mỹ-Trung. Ảnh: Time

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM