Ông Donald Trump nêu kịch bản lý tưởng nhất cho bầu cử Mỹ 2020

Hai ứng cử viên bầu cử Mỹ 2020 Donald Trump và Joe Biden có phiên hỏi đáp riêng rẽ tối 15.10 trên 2 kênh truyền hình khác nhau. Ảnh: CNN.
Hai ứng cử viên bầu cử Mỹ 2020 Donald Trump và Joe Biden có phiên hỏi đáp riêng rẽ tối 15.10 trên 2 kênh truyền hình khác nhau. Ảnh: CNN.
Hai ứng cử viên bầu cử Mỹ 2020 Donald Trump và Joe Biden có phiên hỏi đáp riêng rẽ tối 15.10 trên 2 kênh truyền hình khác nhau. Ảnh: CNN.
Lên top