Ông Donald Trump muốn một mình đối mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Tổng thống Donald Trump muốn hội đàm riêng với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: B.I.
Tổng thống Donald Trump muốn hội đàm riêng với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: B.I.
Tổng thống Donald Trump muốn hội đàm riêng với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: B.I.
Lên top